TIJDELIJK GRATIS BIJ UW INSCHRIJVING:

De basis van dit boek vormt de uitkomst van ruim 1.400 enquêtes onder IB'ers. Deze geven een helder inzicht in hoe IB’ers werken aan de vormgeving van passend onderwijs en hun eigen rol in de schoolorganisatie. Daarnaast beantwoorden zij stellingen gericht op het onderwijskundig leiderschap van de directeur, de samenwerking met ouders en het worden van een professionele leergemeenschap.

IB'er Tot hier en nu verder, Nikkie en Peter Laros. Prijs: €31,00

Sprekers WIB 2019