Informatiemarkt 2021

CEDEO - HOOFDSPONSOR
Als u een goede onderwijsadviseur of intern begeleider nodig heeft, hoe weet u dan of u kwaliteit in huis haalt? Simpel: kies alleen voor een bureau met een Cedeo-erkenning. Dan weet u zeker dat tenminste 80 procent van hun klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit, dienstverlening en samenwerking.
www.cedeo.nl

CPION - HOOFDSPONSOR
Uw vak stelt hoge eisen aan het verwerven en bijhouden van uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding uit het grote aanbod? Antwoord: kies een opleiding die is opgenomen in het Register van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland.
www.cpion.nl

IEP | Bureau ICE
Volgtoetsen moeten leerlingen helpen in hun ontwikkeling en niet afrekenen. Dat is waar wij als IEP voor staan. Met het IEP Leerlingvolgsysteem kies je voor een leergerichte aanpak waarbij je samen met de leerling kijkt naar de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen maar ook leeraanpak, creatief vermogen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het digitale volgsysteem kijkt de toetsen na en maakt voor jou de analyses. Hierdoor kun jij met je leerling de volgende ontwikkelstap bepalen. Kom kennismaken op de informatiemarkt of ga naar bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem.

Instondo
Instondo biedt actieve ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Instondo is actief op verschillende terreinen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast organiseert Instondo verschillende congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag', het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp' en de IBdag. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo.nl.

Instondo Academy 
Instondo Academy biedt verschillende trainingen voor professionals in het onderwijs. Trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo-academy.nl.

Leeruniek
In het dashboard van Leeruniek heeft iedereen - van intern begeleider, leerkracht tot directeur - zicht op de brede ontwikkeling van leerlingen, groepen en de school als geheel. Je ziet in één oogopslag hoe de verschillende niveaus ervoor staan, wat de trends zijn en waar de onderwijsbehoeftes liggen. Zo krijgen scholen meer tijd voor mensenwerk, dat het verschil maakt.
Leeruniek wil het fundament van iedere basisschool versterken, zodat elk kind de kans krijgt om zich naar zijn of haar volledige potentieel te ontwikkelen. Inmiddels is al 1 op de 5 scholen in Nederland aangesloten. Meer informatie? www.leeruniek.nl

 

Julie Menne Instituut
Met Sprongen Vooruit - Cursussen en rekenmaterialen voor beter en leuker rekenonderwijs! Met Sprongen Vooruit is een rekenprogramma ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 op basis van het gelijknamige proefschrift van dr. Julie Menne. Het is wetenschappelijk bewezen dat rekenresultaten van leerlingen verbeteren als ze les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit. Bewegend leren, betekenisvolle activiteiten, coöperatieve spelvormen, gerichte feedback en eigen producties zijn kenmerkend voor Met Sprongen Vooruit. 
www.metsprongenvooruit.n

Onderwijsconsulenten
De onderwijsconsulenten en onderwijszorgconsulenten die voor ons bureau werken zijn landelijk en kosteloos (wij worden nl. door de Rijksoverheid gesubsidieerd) inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijs(zorg)consulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing of mee te denken rondom bekostigingsvragen/problemen voor leerlingen die bv. verzorging, verpleging of toezicht nodig hebben op school.

Woordhelder
Woordhelder biedt oplossingen bij leesuitdagingen. Onze compenserende en remediërende producten maken het leven van dyslectische kinderen, studenten en volwassenen iedere dag een beetje makkelijker. U kan op onze stand TextAid, ClaroRead, Taalblobs, Rekenblobs en de Zuid-Vallei bekijken en uitproberen. 
Kijk voor meer informatie op onze website www.woordhelder.nl