CEDEO - HOOFDSPONSOR
Als u een goede onderwijsadviseur of intern begeleider nodig heeft, hoe weet u dan of u kwaliteit in huis haalt? Simpel: kies alleen voor een bureau met een Cedeo-erkenning. Dan weet u zeker dat tenminste 80 procent van hun klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit, dienstverlening en samenwerking.
www.cedeo.nl

CPION - HOOFDSPONSOR
Uw vak stelt hoge eisen aan het verwerven en bijhouden van uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding uit het grote aanbod? Antwoord: kies een opleiding die is opgenomen in het Register van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland.
www.cpion.nl

Diataal - SPONSOR
Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Om die ontwikkeling te volgen en de groei in beeld te brengen, bieden wij methode-onafhankelijke volg- en eindtoetsen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Toetsen om te groeien dus, niet om af te rekenen. Diatoetsen zijn gebaseerd op de doorlopende lijn van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Naast de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs zijn er volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem, gevisualiseerd in de Dia-liniaal. 

Informatiemarkt 2021

AMN
AMN gelooft dat ieder mens talent heeft. Al bijna 25 jaar brengen we talenten in het onderwijs in beeld om ze verder te ontwikkelen.
Leerlingen vinden de eindtoets vaak spannend en we willen hen hiermee zo min mogelijk belasten. Daarom is de AMN Eindtoets adaptief; het kost weinig tijd en de opgaven worden op hun eigen niveau aangeboden. In groep 7 kunnen leerlingen ‘AMN Aansluiting’ maken. Aansluiting brengt naast taal en rekenen, ook persoonlijkheid, gedrag & houding en capaciteiten in kaart. Hiermee krijg je een volledig beeld en tevens handreikingen voor optimale begeleiding en het schooladvies. Voor meer informatie zie: amn.nl

Boom test onderwijs
Kinderen en leerkrachten verdienen betere toetsen. Dat is onze overtuiging. Daar werken we bij Boom test onderwijs iedere dag aan. We vinden dat je met de toetsresultaten meer moet kunnen en dat toetsen moeten aansluiten bij de ontwikkeling van het individuele kind. Daarom ontwikkelen wij toetsen waarmee je kinderen op het door jou gekozen moment kunt volgen, de resultaten inhoudelijk kunt analyseren en waar nodig verdiepend kunt toetsen. Benieuwd naar ons aanbod? Wij informeren je graag!
www.boomtestonderwijs.nl en www.boomlvs.nl.

E-WISE
Met ons ruime aanbod van 300+ online cursussen voor professionals in het PO, VO en MBO, valt er altijd wel iets te kiezen dat aansluit bij de eigen leerbehoeftes. In samenwerking met de beste docenten worden actuele onderwerpen besproken die de praktijk niet uit het oog verliezen. Zo kan kennis die vandaag wordt opgedaan, morgen meteen in de klas worden toegepast! Met een abonnement krijg je onbeperkt toegang tot ons cursusaanbod. www.e-wise.nl

IEP | Bureau ICE
Volgtoetsen moeten leerlingen helpen in hun ontwikkeling en niet afrekenen. Dat is waar wij als IEP voor staan. Met het IEP Leerlingvolgsysteem kies je voor een leergerichte aanpak waarbij je samen met de leerling kijkt naar de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen maar ook leeraanpak, creatief vermogen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het digitale volgsysteem kijkt de toetsen na en maakt voor jou de analyses. Hierdoor kun jij met je leerling de volgende ontwikkelstap bepalen. Kom kennismaken op de informatiemarkt of ga naar bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem.

Instondo
Instondo biedt actieve ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Instondo is actief op verschillende terreinen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast organiseert Instondo verschillende congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag', het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp' en de IBdag. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo.nl.

Instondo Academy 
Instondo Academy biedt verschillende trainingen voor professionals in het onderwijs. Trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo-academy.nl.

Leeruniek
In het dashboard van Leeruniek heeft iedereen - van intern begeleider, leerkracht tot directeur - zicht op de brede ontwikkeling van leerlingen, groepen en de school als geheel. Je ziet in één oogopslag hoe de verschillende niveaus ervoor staan, wat de trends zijn en waar de onderwijsbehoeftes liggen. Zo krijgen scholen meer tijd voor mensenwerk, dat het verschil maakt.
Leeruniek wil het fundament van iedere basisschool versterken, zodat elk kind de kans krijgt om zich naar zijn of haar volledige potentieel te ontwikkelen. Inmiddels is al 1 op de 5 scholen in Nederland aangesloten. Meer informatie? www.leeruniek.nl

 

Julie Menne Instituut
Met Sprongen Vooruit - Cursussen en rekenmaterialen voor beter en leuker rekenonderwijs! Met Sprongen Vooruit is een rekenprogramma ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 op basis van het gelijknamige proefschrift van dr. Julie Menne. Het is wetenschappelijk bewezen dat rekenresultaten van leerlingen verbeteren als ze les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit. Bewegend leren, betekenisvolle activiteiten, coöperatieve spelvormen, gerichte feedback en eigen producties zijn kenmerkend voor Met Sprongen Vooruit. 
www.metsprongenvooruit.n

Muiswerk Flexi, rekenen en talen voor PO
Sommige belangrijke vaardigheden zijn ‘eenvoudig’ door de computer aan te leren. Flexi neemt die vaardigheden van jou over en slijpt ze effectief in bij de leerlingen. Jij volgt de resultaten uitgebreid, waardoor je jouw leerlingen gerichter kunt helpen. Een interactief leermiddel met oneindig veel materiaal, formatieve toetsjes, effectieve instructie en slimme feedback. Zo werkt elke leerling zelfstandig en op zijn eigen niveau. 
www.muiswerkflexi.nl

Onderwijsconsulenten
De onderwijsconsulenten en onderwijszorgconsulenten die voor ons bureau werken zijn landelijk en kosteloos (wij worden nl. door de Rijksoverheid gesubsidieerd) inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijs(zorg)consulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing of mee te denken rondom bekostigingsvragen/problemen voor leerlingen die bv. verzorging, verpleging of toezicht nodig hebben op school.

Woordhelder
Woordhelder biedt oplossingen bij leesuitdagingen. Onze compenserende en remediërende producten maken het leven van dyslectische kinderen, studenten en volwassenen iedere dag een beetje makkelijker. U kan op onze stand TextAid, ClaroRead, Taalblobs, Rekenblobs en de Zuid-Vallei bekijken en uitproberen. 
Kijk voor meer informatie op onze website www.woordhelder.nl