Informatiemarkt 2021

CEDEO - HOOFDSPONSOR
Als u een goede onderwijsadviseur of intern begeleider nodig heeft, hoe weet u dan of u kwaliteit in huis haalt? Simpel: kies alleen voor een bureau met een Cedeo-erkenning. Dan weet u zeker dat tenminste 80 procent van hun klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit, dienstverlening en samenwerking.
www.cedeo.nl

CPION - HOOFDSPONSOR
Uw vak stelt hoge eisen aan het verwerven en bijhouden van uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding uit het grote aanbod? Antwoord: kies een opleiding die is opgenomen in het Register van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland.
www.cpion.nl

ACCO
Het gedreven team van Acco Uitgeverij maakt hoogwaardige uitgaven voor de (toekomstige) professional werkzaam in de vakgebieden (ortho)pedagogiek, medische wetenschappen en psychologie. Alle boeken van Acco Uitgeverij zijn van hoge kwaliteit, praktisch, toegankelijk en persoonlijk. Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.accouitgeverij.nl

Bepper Balance
De Bepper Balance Methode is een coaching methode. De IB’er en cliënt werken aan verbetering met een fysieke tool die je kunt inzetten bij één of meer kinderen tegelijk en laat cliënt én professional snel voelen, zien en ontdekken hoe het anders kan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen, volwassenen én professionals het fijn vinden om met het Bepper Bord te werken. Je cliënt voelt zich eigenaar van zijn probleem en ontdekt zelf. Zo komt hij in zijn kracht en wint aan zelfvertrouwen. Lees meer op www.bepperbalance.com of kom langs bij de stand voor een proefsessie.

Bureau ICE / IEP
Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend individu zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom al ruim 30 jaar eerlijke toetsen en examens voor onderwijs en overheid. Voor het basisonderwijs maken wij de IEP Eindtoets die inmiddels op één op de drie scholen wordt afgenomen. Daarnaast hebben wij het digitale IEP LVS ontwikkeld waarmee je leerlingen vanaf groep 3 volgt middels het hoofd-hart-handen-principe. Meer informatie vind je op 
toets.nl/basisonderwijs.

Instondo
Instondo biedt actieve ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Instondo is actief op verschillende terreinen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast organiseert Instondo verschillende congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag', het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp' en de IBdag. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo.nl.

Instondo Academy 
Instondo Academy biedt verschillende trainingen voor professionals in het onderwijs. Trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo-academy.nl.

Kids Learning
Kids Learning B.V. is een educatieve uitgeverij die gespecialiseerd is in het produceren en uitgeven van producten die geschikt zijn voor het primair onderwijs en de kinderopvang. Onze producten staan bekend om goede kwaliteit in combinatie met hoogwaardige educatieve waarde. Vooral voor de kleuters en voor de onderbouw heeft Kids Learning een hele mooie lijn gemaakt met methodieken en additionele materialen.  (Meer info: www.kidslearning.nl)

Leeruniek
Beter zicht op de brede ontwikkeling van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Hoe? Eén onafhankelijk dashboard dat alle relevante gegevens in samenhang analyseerbaar maakt ten behoeve van je onderwijskundig handelen. Nu 2 jaar actief in Nederland en 1 op de 10 scholen heeft zich aangesloten. Voordelen? Minder werkdruk, beter overzicht en diepere inzichten. Leeruniek biedt de basis voor een integraal, data gedreven kwaliteitsbeleid, waarmee de leraar weer de regie heeft.  

Zien in de klas
ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau. Onze missie is het gelukkig ZIEN van de gehele klas. De basis hiervoor is een goede relatie tussen de leraar en de leerlingen. Wij richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Samen kijken we naar wat leerlingen wél kunnen en werken we aan een optimale basisondersteuning. Handelingsgericht- en oplossingsgericht werken staan bij ons centraal.

Menne Instituut
Met Sprongen Vooruit - Cursussen en rekenmaterialen voor beter en leuker rekenonderwijs!Met Sprongen Vooruit is een rekenprogramma ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 op basis van het gelijknamige proefschrift van dr. Julie Menne. Het is wetenschappelijk bewezen dat rekenresultaten van leerlingen verbeteren als ze les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit. Bewegend leren, betekenisvolle activiteiten, coöperatieve spelvormen, gerichte feedback en eigen producties zijn kenmerkend voor Met Sprongen Vooruit. 
www.metsprongenvooruit.n

Onderwijsconsulenten
De onderwijsconsulenten en onderwijszorgconsulenten die voor ons bureau werken zijn landelijk en kosteloos (wij worden nl. door de Rijksoverheid gesubsidieerd) inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijs(zorg)consulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing of mee te denken rondom bekostigingsvragen/problemen voor leerlingen die bv. verzorging, verpleging of toezicht nodig hebben op school.