Heinz Schiller

'Gelijk is niet hetzelfde als eerlijk!'

Peuters die met achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen zijn gebaat bij een vroegtijdige en intensieve aanpak. Geen eenvoudige opgave, dat is zeker. Niettemin, iedereen die zich maar een beetje druk maakt over sociale ongelijkheid en achterstand weet heel goed wat werkt en wat niet. Niemand twijfelt over nut en noodzaak van voor- en vroegschoolse educatie (vve) maar van een doorgaande ontwikkeling is nauwelijks sprake. Onbegrijpelijk! We doen ons stinkende best, maar het helpt niets als we niet bereid zijn om deze kinderen - en hun ouders - een eerlijke kans te geven wat van hun leven te maken. Het gaat dan om ander beleid, andere keuzes, maar ook dat wij zelf anders moeten handelen. De sleutel tot succes is in handen van de professionals van voorschool en basisschool.

Over Heinz Schiller

Hoewel ooit opgeleid als leraar Nederlands en Geschiedenis gaf ik nooit echt les. Toch stonden de laatste jaren volledig in het teken van onderwijs als directeur van Peuter & Co in Rotterdam. Met De Rotterdamse Peuterschool: 70 locaties, 170 groepen, alle gehuisvest in basisscholen proberen we jaarlijks 2800 peuters aan te laten haken bij hun basisschool. Mijn loopbaan verder? Ik was sociaal-cultureel werker op Texel, consulent bij een provinciale ondersteuningsorganisatie voor mensen-zonder-werk in Gelderland, zelfstandig communicatie-adviseur en copywriter bij reclamebureaus, directeur-bestuurder van een brede welzijnsorganisatie en een tweetal kinderopvangbedrijven in Utrecht en tenslotte ook nog kleine middenstander alvorens ik in Rotterdam neerstreek.

Voor meer informatie: https://www.linkedin.com