Myriam Lieskamp

'Op weg naar toekomstbestendig onderwijs'

We ontwikkelen naar een digitale, complexe samenleving. Een leven lang ontwikkelen, het versterken van zelfregulerende vermogens  en een hoge mate van flexibiliteit zijn van doorslaggevende betekenis voor iedereen. Deze factoren leggen een forse opdracht neer bij het onderwijs. Want wat moeten leerlingen eigenlijk leren? Hoe leren de leerlingen dan het beste? Hoe zorg je er nu voor dat leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces? Welke stappen moeten dan wanneer en hoe gezet worden? Bij alle vragen speelt de interne begeleider een belangrijke rol. Jij begeleidt de ontwikkeling van de leerling en de onderwijsmedewerker. Jij zorgt voor de verbinding, bewaakt de ontwikkeling en je houdt zicht op de onderwijsresultaten (met toetsen maar ook in gedrag en houding). In deze masterclass gaan we met name in op het ontwikkelen van het zelfregulerend vermogen van leerlingen en wat dit vraagt van de onderwijsmedewerkers en jouw rol daarbij.

Download hier het interview met Myriam Lieskamp (TIB 2018 nummer 4).

Over Myriam Lieskamp


Myriam Lieskamp is eigenaar van Myriam Lieskamp Onderwijsadvies. Zij is van 1977 tot 1998 leraar geweest in het speciaal basisonderwijs. Daarna heeft zij gewerkt als trainer, adviseur en beleidsadviseur bij CNV Onderwijs tot 2017. Zij was lid van de commissie van de Sociaal Economische Raad,  onderwijs en arbeidsmarkt. Zij is hoofdredacteur van de boekenserie: Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk, uitgeverij PICA.

Samen met José van Loo heeft zij in 2009 het boek geschreven: werken met bekwaamheidseisen in de praktijk. In 2014 schreef zij het boek: Professionele leergemeenschappen in het onderwijs. Samen met Rob Vink schreef zij in 2015 het boek: Vertrouwen Verbinden Vakmanschap, strategisch hr-beleid voor een onderwijsorganisatie. Samen met José van Loo en Chris Zwart schreef zij het boek: onderzoeksmatig leiderschap. Samen met Anje Ros en Henderijn Heldens schreef zij in 2018 het boek: “leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs”. Zij was medeauteur en eindredacteur van het boek: Nieuwkomers op school, over onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Zij houdt zich vooral bezig met strategische vraagstukken rond de ontwikkeling van scholen naar professionele leergemeenschappen. Zij zoekt daarbij naar de verbinding met het leren voor de toekomst en de uitdagingen die dit meebrengt voor onderwijsorganisaties. Zij geeft lezingen, workshops en begeleidt teams en directies en schrijft brochures en artikelen.