Aafke Bouwman - Vloeiend van groep 2 naar groep 3

De overgang van groep 2 naar 3 is een van de meest besproken overgangen in de basisschoolperiode. In groep 3 start doorgaans het formele lezen en rekenen en aan het eind van groep 2 wordt van kinderen verwacht dat ze aan bepaalde eisen voldoen om dat formele proces zo voorbereid mogelijk te kunnen starten.

Intern begeleiders krijgen te maken met vragen van leerkrachten als: hoe kunnen we op een passende manier een doorgaande lijn ontwikkelen? Hoe zet ik aanbod doelbewust in om een optimale ontwikkeling en doorstroom van kinderen te bevorderen? Hoe organiseer ik dat?

Deze vragen verkennen we in een presentatie op een interactieve wijze.  Aan het einde van de presentatie heb je handvatten gekregen om het gesprek hierover aan te knopen met leerkrachten om samen met hen mogelijkheden voor een vloeiende doorstroom te verkennen.

Aafke Bouwman is zelfstandig adviseur, trainer en coach met als expertise het jonge kind. Zij was jarenlang schoolleider, waar gewerkt werd met combinatiegroepen 2-3. Tevens  is zij  coauteur van verschillende publicaties over het onderwijs aan het jonge kind. Samen met Marije Bakker schreef zij ‘Vloeiend van groep 2 naar groep 3’.