Chantal Frederiks - Omgaan met verlies op school


Gemiddeld verliezen jaarlijks 5500 kinderen een ouder. Ieder jaar sterven er gemiddeld 1100 kinderen onder de 18. Als leerkracht krijg je vroeg of laat te maken met verlies. De impact van verlies van een gezinslid is enorm. Hoe ga jij om met het dagelijkse verdriet van zowel het kind als ook de ouders.  Jij bent die andere ‘veilige’ basis waar het kind op terug kan vallen, weg van het thuisverdriet.

"Omgaan met verlies op school" geeft je tools als leerkracht. Waar loop je tegenaan? Hoe gaat de klas ermee om? Wat kun jij als leerkracht betekenen voor zowel het kind als de ouder?

Chantal J.B.M. Frederiks is ervaringsdeskundige op het gebied van rouwen. Als 8-jarig kind verloor zij zelf haar vader en dat verlies liep als een rode draad door haar leven. Jaren later ervaart ze helaas opnieuw de impact van verlies van haar ‘grote liefde’ en wat dat met haar kinderen doet, thuis en op school.

Inmiddels geeft Chantal een aantal jaren trainingen aan leidinggevenden en begeleiders, en coacht ze teams en individueel op dit gebied. “Iedere school moet kennis hebben van de rouwfases, zodat er begrip ontstaat over hoe ontwricht een (jong) leven kan raken bij verlies. Laat scholen dit taboe doorbreken, want daar begint het!