Neely Anne de Ronde en Lydia van Hartingsveldt - Naar inclusiever onderwijs m.b.v. svib-gemeenschap

Svib in teamverband helpt leraren om zicht te krijgen op ‘puzzelleerlingen’. Centraal staat het gebruik van videopnamen die besproken worden aan de hand van de svib methodiek.

Door het gebruik van beeldmateriaal bespreken leraren het gedrag van de leraar in interactie met een ‘puzzelleerling’ of een groep. Door beelden met collega’s te bespreken, stimuleer je tegelijkertijd een professionele leercultuur, waarvan bekend is dat die nodig is om inclusiever te kunnen werken.

We zullen in de workshop relevante theorie bespreken en aan de hand van videomateriaal de deelnemers zelf laten ervaren hoe een svib-gemeenschap werkt. Er is daarnaast ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je als ib’er dit soort professionalisering in kunt zetten en in kunt bedden in je dagelijkse praktijk.

 

Neely Anne is als lector inclusieve klassen verbonden aan het onderzoekcentrum van Driestar educatief. D.m.v. praktijkonderzoek wil ze leraren en scholen helpen om beter om te gaan met diversiteit aan onderwijsbehoeften in de klas. Daarnaast is ze betrokken bij de master passend meesterschap van Radiant lerarenopleidingen.  

Lydia is orthopedagoog en werkt als docent, onderzoeker en svib-opleider in het HBO. Zij heeft praktijkgericht onderzoek gedaan naar svib-gemeenschappen in het basisonderwijs. Zij heeft enige tijd als ib’er gewerkt in het basisonderwijs.