Debbie van Houten: Op Koers

Het gebeurt in de klas! De Tool "Op Koers" helpt jou als intern begeleider samen met de leerkracht data betekenis te geven. We kijken naar de behaalde vaardigheidsscores op CITO-toetsen, de relatie daarvan met de referentieniveaus, de schoolweging, de signaleringswaarden het landelijk gemiddelde, de schoolambitie, de relatie met de (voorlopige) adviezen, de verwachtingen van de leerkracht en dat allemaal in het belang van de kinderen in de klas. Waar liggen kansen voor de kinderen en wat betekent dit voor het aanbod in de klas? Zien we alle kinderen, erkennen we ze?

Debbie werkt als intern begeleider (a.i) en kwaliteitsmedewerker binnen ATO scholenkring. Vanuit haar achtergrond als gespecialiseerd leerkracht en drijfveren to be happy & alle kinderen laten schitteren zoekt ze naar mogelijkheden om haar bijdrage van betekenis te laten zijn voor de kinderen in de klas. Binnen het werkveld heeft zij haar kennis gedeeld binnen Compas met de workshop Gelijke kansen, gelijke adviezen. Hoe zit dat nou eigenlijk? en levert zij een bijdrage binnen de Opleiding tot onderwijsexpert, bij Onderwijsmens als docent op het gebied van omgaan met data en het waarderingskader.