Technisch lezen in een doorlopende lijn: elk kind kan leren lezen.

Problemen met technisch lezen veroorzaken geregeld problemen op het gebied van begrip. De Inspectie van het Onderwijs liet in april 2019 zien dat bijna de helft van alle scholen niet in staat is om een adequaat aanbod voor risicolezers te realiseren. Er is dan ook meer aandacht nodig voor effectief technisch leesonderwijs op de basisschool.

Een goede doorlopende lijn, heldere doelen, een stevige basisaanpak én aandacht voor risicolezers helpen bij het realiseren van effectief technisch leesonderwijs. Deze zaken zullen dan ook aan bod komen. U gaat naar huis met concrete tips hoe u als ib’er kunt bijdragen aan het optimaliseren van het onderwijs in technisch lezen.

Samen gaan we voor sterk leesonderwijs in de hele basisschool!

Marita Eskes verzorgt de lezing in Utrecht

Marita Eskes werkt als onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Ze is auteur van het boek ‘technisch lezen in een doorlopende lijn’. Hiervoor heeft zij in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, leescoördinator én remedial teacher. Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs. ‘Iedereen verdient het om geletterd te zijn. Ik help scholen graag om effectief gebleken aanpakken te vertalen naar de dagelijkse praktijk’.

Foto Marita: @Dorieke Fotografie 

Karin Versloot verzorgt de lezingen in Eindhoven en Rotterdam

Karin Versloot werkt bij Expertis als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen. Zij heeft 15 jaar ervaring voor de klas. In die vijftien jaar heeft ze het vakmanschap steeds verder uitgediept; wat houdt goed onderwijs in en hoe maak ik mijn lessen zo boeiend en effectief mogelijk? En hoe doe ik dat met name bij technisch en begrijpend lezen?

Karin helpt nu scholen bij het versterken van hun onderwijs rondom didactisch handelen en rondom technisch en begrijpend leesonderwijs. “Goed onderwijs? Effectieve instructie en hoge verwachtingen!”

Liz Bunte verzorgt de lezing in Zwolle

Liz Bunte werkt bij Expertis als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen. Hiervoor heeft zij in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, leescoördinator en intern begeleider. Zij heeft onderwijskunde gestudeerd en heeft onderzoek gedaan naar effectieve instructie bij begrijpend lezen.

Nu begeleidt zij als onderwijsadviseur scholen bij het ontwikkelen en implementeren van goed taal-/leesonderwijs. “Vanuit mijn eigen praktijkervaring en onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek, help ik leerkrachten en scholen hun onderwijs vorm te geven”.