Heleen Burhs / Martin Bootsman - Effectief leesonderwijs in het po

De prestaties van Nederlandse leerlingen met betrekking tot begrijpend lezen staan onder druk. Veel jongeren hebben moeite met diep tekstbegrip. Zo kunnen ze moeilijk de geloofwaardigheid van een tekst bepalen of aangeven wat de bedoeling van de schrijver is en hoe dit wordt omschreven.

In deze bijeenkomst laten we zien hoe je vanuit een coherente, ambitieuze aanpak de resultaten van het onderwijs in begrijpend lezen duurzaam kunt verbeteren. We laten zien welke stappen de schoolleiding kan zetten en welke rol de IB’er en de expert-leraar kunnen spelen binnen deze aanpak. 

Heleen Buhrs is ruim 7 jaar leraar in Amsterdam. Heleen werkt als leraar en expert-leraar po op de Alan Turingschool. In haar rol als expert-leraar begrijpend lezen is zij verantwoordelijk voor het algehele leesonderwijs van groep 1 t/m 8. Onder leiding van de aanpak van Heleen is het leesonderwijs op de Alan Turingschool sterk verbeterd. Ook verzorgt zij lezingen over effectief leesonderwijs en helpt zij scholen om het leesonderwijs op school te verbeteren.  

 

Martin Bootsma is ruim 25 jaar leraar in het basisonderwijs. Na een studie politicologie heeft hij gekozen voor het onderwijs. Martin was in 2011 Leraar van het Jaar in het primair onderwijs en van 2011-2014 lid van de jury Excellente Scholen. Martin is medeoprichter, teamleider en leraar van de Alan Turingschool te Amsterdam. Hij schrijft blogs over (lees)onderwijs en is medeauteur van de boeken En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Voor het primair (2018) en voortgezet onderwijs (2020) en het nieuwste boek 'De school als werkplaats'.