Herman Ilgen - Non-verbale Impact

Meer informatie over deze bijdrage volgt zo snel mogelijk.


Herman Ilgen is ruim 35 jaar werkzaam als onderhandelaar en ruim 20 jaar als mediator en trainer.

De psychologie van onderhandelingen en conflictsituaties heeft hem altijd geboeid. Vooral de ogenschijnlijk ongrijpbare wijze waarop processen kunnen vastlopen of een wending ten goede kunnen nemen. Zijn interesse geldt voor alle effecten van het onbewuste in situaties van spanning.

Ilgen heeft zich daarom al vele jaren verdiept in het verband tussen (zichtbare) non-verbale communicatie en onbewuste gedragspatronen. Ook door middel van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Hij zietdat dit nieuwe mogelijkheden biedt voor een effectieve sturing en begeleiding van processen.