Jiska Peper: Out of control? Executieve functies van het (pré)puberbrein

Eigenaarschap van het leerproces, leren te leren, plannen: het zijn voorbeelden van 21e -eeuwse vaardigheden die wijdverbreid zijn ingevoerd binnen de onderwijspraktijk in het PO (en VO). Deze vaardigheden vereisen echter een gedegen ontwikkeling van executieve functies zoals zelfsturing en gedragsregulatie, die op hun beurt weer een beroep doen op de prefrontale cortex in het brein. Laat dit nou nét het hersengebied zijn dat pas uitgerijpt is met ca. 23 jaar!

In mijn lezing zal ik ingaan op hersenontwikkeling in de (vroege) puberteit en wat we op basis van deze hersenontwikkeling mogen verwachten van leerlingen aangaande hun executieve functies. Ik zal het hebben over leeftijd, individuele verschillen, de rol van de omgeving (interventies) en de wisselwerking met het brein.

Dr. Jiska Peper is neuropsycholoog en docent. Zij was jarenlang verbonden aan de Universiteit Leiden en Utrecht, waar zij onderzoek deed naar impuls controle, risicogedrag en cognitie in relatie tot hersenontwikkeling in kinderen en tieners. Ze heeft meer dan 40 wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Jiska vindt het belangrijk om kennis over het ontwikkelende brein en gedrag te delen met een breed publiek. Vanuit haar organisatie Science2share verzorgt ze lezingen aan ouders, leerkrachten, (jeugd)hulpverleners en opvoeddeskundigen. Ook heeft meegewerkt aan lespakketten en websites voor leerlingen in het basis en voorgezet onderwijs.