John Jeninga - Omgaan met Faalangst op school

Ongeveer één op de vijf leerlingen heeft last van faalangst en wel op zo’n manier dat de prestaties op school eronder lijden en de ontwikkeling van een negatief zelfbeeld op de loer ligt.

Wat is faalangst? Hoe is faalangst bij leerlingen te herkennen? Wat kan ik als leraar doen om faalangst bij mijn leerlingen te voorkomen en hoe kan ik leerlingen met faalangst helpen.

Dit zijn vragen waarop Jeninga in deze workshop een antwoord wil geven.

 

John Jeninga is orthopedagoog, heeft gewerkt als leraar, interne begeleider en adjunct- directeur op een school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Als hogeschooldocent was hij verbonden aan de Opleiding tot Master Educational Needs van Fontys Hogescholen. Daarnaast was hij medewerker, onderzoeker en projectleider bij het toenmalige Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit.

Al vele jaren maakt hij deel uit van de redactie van Remediaal, een vaktijdschrift voor Educational Needs in VO en BVE. Hij is auteur van diverse publicaties over gedragsproblemen. Vanuit zijn bedrijf ‘Jeninga Maatwerk in Begeleiding’ biedt hij ondersteuning en coaching op maat aan leraren, ouders en jeugdigen.