Julie Menne - Effectief en efficiënt rekenonderwijs

Hoe kan de leerkracht in sterk heterogene groepen effectief en efficiënt reken-wiskundeonderwijs verzorgen? En welke kennis, inzichten, vaardigheden en attitude vraagt dit? Tijdens deze lezing wordt antwoord gegeven op deze vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de groepen 1 t/m 8 in het reguliere basisonderwijs. We kijken naar interactivistische versus instructivistische benaderingen, naar de domeinen getalbegrip en breuken en het gebruik van materialen, modellen en strategieën daarbij. U gaat naar huis met een aantal vooruitschrijdende inzichten ten aanzien van effectief en efficiënt rekenonderwijs. Voor uw collega-leerkracht krijgt u een cadeautje waarmee zij/hij de volgende dag aan de slag kan.

Deze lezing wordt u aangeboden door het Menne Instituut

Dr. Julie Menne is gepromoveerd op het effectieve reken-wiskundeprogramma Met Sprongen Vooruit. Dit programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Sinds een decennium is zij directeur van Menne instituut, het nascholingsinstituut op het gebied van de reken-wiskundedidactiek in Nederland. Met 45 gecertificeerde opleiders verzorgt zij jaarlijks voor zo’n 5500 leerkrachten in Nederland en België cursussen Met Sprongen Vooruit. Ontwikkelingsgericht onderzoek naar effectief en efficiënt reken-wiskundeonderwijs rekent dr. Julie Menne tot een van haar hoofdtaken.