Kobi Wanningen: Werken met thema’s of thematiseren in de onderbouw

In deze sessie wordt ingegaan op het spelen en leren in de onderbouw. Hoe kunnen we spel als hét middel van het jonge kind om te leren, centraal stellen? We bespreken hoe een thema goed uitgewerkt kan worden zodat spel en de doelen een geheel gaan vormen, waarbij nog steeds het kind gevolgd wordt in zijn ontwikkeling. Het begeleiden van dit proces door de intern begeleider krijgt aandacht.

Kobi Wanningen werkt als zelfstandig onderwijsadviseur en proces-begeleider bij ontwikkeling en educatie van het jonge kind in de basisschool en het speciaal onderwijs. Hierbij werkt ze nauw samen met de intern begeleider van de school.