Naar een pedagogisch sensitief team

Pedagogische sensitiviteit wordt gezien als een typerende eigenschap van de leerkracht, die binnen een onderwijsleersituatie grote opbrengsten kan genereren bij de leerlingen. De pedagogisch sensitieve leerkracht heeft een bijzondere pedagogische relatie met haar leerlingen, waarin ze haast intuïtief aanvoelt wat pedagogisch de juiste keuzes zijn, om hen tot effectief en gemotiveerd tot leren te krijgen. Daarbij haalt ze het beste van elke leerling boven.
Welke rol kun je als IB’er spelen in het begeleiden naar een pedagogisch sensitief team?

Hogeschooldocent Windesheim Masteropleiding begeleiden en Voltijd opleidingen Social Work.