Lydia van Hartingsveldt - Naar inclusiever onderwijs m.b.v. svib-gemeenschap

Svib in teamverband helpt leraren om zicht te krijgen op ‘puzzelleerlingen’. Centraal staat het gebruik van videopnamen die besproken worden aan de hand van de svib methodiek.

Door het gebruik van beeldmateriaal bespreken leraren het gedrag van de leraar in interactie met een ‘puzzelleerling’ of een groep. Door beelden met collega’s te bespreken, stimuleer je tegelijkertijd een professionele leercultuur, waarvan bekend is dat die nodig is om inclusiever te kunnen werken.

In de workshop zullen relevante theorie worden besproken en kan aan de hand van videomateriaal door de deelnemers zelf worden ervaren hoe een svib-gemeenschap werkt. Er is daarnaast ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je als ib’er dit soort professionalisering in kunt zetten en in kunt bedden in je dagelijkse praktijk.

Lydia is orthopedagoog en werkt als docent, onderzoeker en svib-opleider in het HBO. Zij heeft praktijkgericht onderzoek gedaan naar svib-gemeenschappen in het basisonderwijs. Zij heeft enige tijd als ib’er gewerkt in het basisonderwijs.