Marleen Hilhorst: schoolontwikkeling gericht op talent

Deze lezing geeft handvatten hoe je als IB’er talentontwikkeling kunt stimuleren door het verdiepen en verbreden van het onderwijsaanbod. Onderwerpen als talenten ontdekken, gedifferentieerd lesstof verwerken, inspelen op al zichtbare talenten van kinderen en uitdagend aanbod bieden passeren de revue.

Marleen Hilhorst werkt als adviseur bij Edux en is orthopedagoog en ECHA-specialist. Haar werk bestaat uit de begeleiding van scholen die zich willen professionaliseren op het gebied van talentontwikkeling, waarbij te denken valt aan thema’s als zelfsturing stimuleren, kindgesprekken, onderzoekend/ontwerpend leren en (hoog)begaafdheid. Daarnaast werkt zij vanuit Edux als docent voor de RITHA-practitioner opleiding, welke zich richt op de ontwikkelingsbehoeften van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Binnen deze opleiding geeft zij o.a. de module talentontwikkeling bij kleuters.