Micha de Winter - Opvoeden en opgroeien in een ingewikkelde wereld

We leven in een tijd met heel veel complexe problemen, die ons als volwassenen al vaak behoorlijk veel zorgen baren. De plastic soep in de oceanen, de opwarming van de aarde, terrorisme en polarisatie in de samenleving, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Al deze kwesties komen nu ook vrijwel rechtstreeks, bijvoorbeeld via sociale media, de wereld van kinderen binnen. Dit stelt ons voor de prangende vraag: wat moeten we daar als opvoeders (en anderen die bij kinderen betrokken zijn) mee doen?

Prof.dr. Micha de Winter, sociaal-pedagoog, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht.

De Winter (1951) was tot juni 2017 als faculteitshoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken verbonden aan de Universiteit Utrecht en tot 2019 bijzonder lector jeugd Hogeschool Utrecht. Zijn proefschrift (1986) handelt over de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen in wetenschappelijk en sociaal-historisch perspectief.

Als hoogleraar pedagogiek deed hij onderzoek naar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, jeugdbeleid en preventie. Sinds 2004 bekleedde hij de Langeveldleerstoel voor maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

Van 2001 tot 2012 was hij lid van de Raad voor Jeugdbeleid en de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling. In 2013 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, onder meer voor zijn wetenschappelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat over jeugd en opvoeding. Daarnaast is hij consultant voor UNESCO en UNICEF.