Nicole Hanegraaf: Ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit

Het onderwijssysteem knelt. Steeds meer kinderen, ouders én professionals voelen dat het niet meer past. Scholen zoeken naar manieren om hun onderwijs binnen de wettelijke kaders te hervormen. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht.

Aan de hand van een levensgrote praatkaart word je in deze boeiende en interactieve MeesterKlas meegenomen in ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit. Je krijgt antwoord op vragen als: Ja, en HOE dan? Wat doet ertoe? Wat werkt? Welke stappen zet je? Het verhaal is gebaseerd op wetenschap van Binnenuit, jarenlange ervaring in de praktijk en gevoed door de verhalen van tientallen kinderen, ouders, professionals en hun leidinggevenden uit het hele land die met hun school de beweging maakten van systeemgericht naar mens- en wereldgericht onderwijs.  

 

Als spreker verzorgt Nicole regelmatig MeesterKlassen, waarbij ‘inspiratie’ en ‘enthousiasme’ de kernwoorden vormen. Deze MeesterKlas is geen gewone lezing, maar een interactief verhaal wat raakt. Een verhaal van mogelijkheden zien en keuzes maken. Thema's als 'inclusief onderwijs', 'kansenongelijkheid', 'eigenaarschap' en passend onderwijs' komen daarbij aan bod. Een lezing vol waardevolle inzichten waarin je ontdekt dat JIJ ertoe  doet.