Nicole Hanegraaf: Van binnenuit naar een nieuw normaal

Kinderen weten het allang. En ook voor steeds meer ouders en professionals is duidelijk dat het onderwijssysteem zoals dat zo'n 200 jaar geleden is ingericht niet meer past. Actualiteit maakt pijnlijk duidelijk dat het leerstofjaarklassensysteem verouderd is. Daar waar grote Behoefte is aan Contact wordt succes in dit systeem vooral bepaald door lijstjes, tabellen en 'hoge' scores op toetsen voor rekenen en taal. Veel scholen voelen de noodzaak tot verandering. De vraag die daar vaak direct op volgt is: HOE DAN? Waar begin je? Welke stappen zet je? Hoe wordt het een pad van duurzame ontwikkeling? Welke materialen ondersteunen? Hoe borg je kwaliteit? Gefascineerd door de vraag ‘Wat werkt?’ onderzocht Nicole Hanegraaf wat maakt dat het scholen lukt om met succes van koers te veranderen. Wat zijn de werkzame ingrediënten? Het antwoord op die vragen leidde langs tientallen scholen en kindcentra door het hele land. De boeiende conclusie is dat de sleutel voor succes ligt in een bepaalde manier van kijken en handelen en die iedereen kan leren.

 

Nicole Hanegraaf wordt gezien als een onderwijsvernieuwer pur sang. Nicole was ruim 25 jaar werkzaam in het primair onderwijs. Jarenlang deed zij in de praktijk onderzoek naar beweging van binnenuit. Haar onderwijscarrière begon zij als leerkracht op een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Nicole was onder andere directeur van vier scholen, welke onder haar leiding met succes van binnenuit de beweging maakten van systeemgericht onderwijs naar mens- en wereldgericht. Zij is in staat je te laten zien wat je zelf nog niet kunt zien. Als oprichter inspireert, ondersteunt en verbindt zij continu in beweging van binnenuit.