Noëlle Pameijer / Karen van Kooten: Handelingsgericht werken in 2022: hoe staat het ermee?

In deze sessie komen de meest recente doorontwikkelingen in handelingsgericht werken aan de orde, gekaderd in de driehoek passend onderwijs. Noëlle of Karen bespreekt bijvoorbeeld het visualiseren van de stappen overzicht, inzicht en uitzicht en het versterken van de leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid. In alle niveaus van de driehoek – de basis, interne ondersteuning en externe ondersteuning – is de vraag “wat hebben IB-ers hieraan?” Theorie, praktijkvoorbeelden en het uitwisselen van successen en missers wisselen elkaar af.

Wil je je alvast voorbereiden? Dan kun je deze twee artikelen bekijken:

- Noëlle spreekt op 7/11 in Zwolle en 21/11 in Rotterdam.
- Karen spreekt op 15/11 Utrecht en 28/11 in Eindhoven.

Noëlle Pameijer was 17 jaar werkzaam in het speciaal basisonderwijs. Sinds 2000 is zij als kinderpsycholoog werkzaam bij Samenwerkingsverband Unita en Stichting Elan (Hilversum e.o.). Zij ondersteunt leerlingen, schoolteams en ouders, verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en werkt als trajectbegeleider met handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie en borging van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met ouders schreef zij het boek “Met plezier naar school”. Zij geeft cursussen, workshops en lezingen in Nederland, Ierland, Vlaanderen en Zweden. Kijk op HGW-Noëlle-Pameijer.nl voor meer informatie.

Karen van Kooten is orthopedagoog, interim-IB'er en trainer, ze kent het onderwijs van binnen en van buiten. Ze houdt ervan om theorie en praktijk te combineren en grote plannen in kleine doelen te vertalen. De uitgangspunten van HGW zijn leidend in alles dat ze doet. Zo heeft zij als interim-IB'er al vele scholen die van de inspectie een onvoldoende beoordeling kregen, begeleidt naar een voldoende. Karen gelooft in een IB'er als begeleider van leerkrachten om zo het onderwijs aan alle leerlingen te versterken. Karen werkt als bovenschools IB'er voor de AWBR in Amsterdam en volgt de schoolleidersopleiding. Voor meer informatie zie KarenvanKooten.nl.