Simone Schrier & Sanne Maas: Cyclisch werken aan kwaliteitszorg

Tijdens deze lezing krijgen de deelnemers informatie over wat kwaliteitszorg is en hoe je hier in jouw rol vorm aan kan geven. Simone en Sanne nemen je mee in enkele theoretische onderleggers en wettelijke eisen. Denk hierbij aan het waarderingskader, het INK-model en het werken vanuit de PDCA-gedachte. Zij maken deze modellen praktisch en koppelen deze aan het monitoren van resultaten, het voeren van bijvoorbeeld groepsbesprekingen en het begeleiden van schoolontwikkelingen.  

Simone Schrier is werkzaam als beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit bij een schoolbestuur. Zij heeft hiervoor jarenlang gewerkt als onderwijsadviseur met expertise op het gebied van kwaliteitszorg, data-analyse en doelgericht werken.

Sanne Maas-van Kaathoven is werkzaam als adviseur op het gebied van onderwijskwaliteit. Zij heeft in diverse rollen gewerkt in het primair onderwijs en begeleidt scholen nu bij de vormgeving van kwaliteitszorg, monitoring van resultaten en strategisch beleid.