Simone van Dijk: WUG – de leerling neemt deel aan een zorgoverleg

Soms is het nodig om extra ondersteuning te organiseren voor een leerling. Gezamenlijk wordt er een aanpak bedacht, die voor de leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers werkt. We noemen dit arrangeren. Het vindt plaats in een doelgericht, wederkerig op werkbare, concrete uitkomsten gericht gesprek. Een WUG dus. Of een OT (ondersteuningsteamoverleg). Meestal is de leerling zelf daar niet bij.

In WUG- een beter OT voor leerkracht en leerling beschrijft Simone van Dijk hoe je niet alleen de ouders maar ook de leerkracht en leerling zelf goed kunt betrekken bij een OT. Hoe zorg je als IB’er dat de stem van de leerling gehoord wordt?

Vandaag geeft Simone van Dijk adviezen hoe je het perspectief van de leerling inbrengt in een OT maar gaat ze ook nog een stap verder en vertelt ze hoe je als IB‘er (de leerkracht en) leerlingen kunt voorbereiden op het mee praten aan tafel. Kan elke leerling mee doen aan een zorgoverleg en welke do’s en don’ts zijn belangrijk?

Simone onderbouwt haar bijdrage met inzichten uit onderzoek, ontwikkelingen in andere werkvelden (de rechtspraak bijvoorbeeld!) en met levendige voorbeelden uit de dagelijkse schoolpraktijk.

Simone van Dijk is zelfstandig gevestigd docent, coach, trainer en HGW-HGA-specialist. Ze werkt in opdracht van scholen en samenwerkingsverbanden aan goed onderwijs en effectieve communicatie, en specifiek ook aan het verbeteren van OT’s. Zie www.simonetraint.nl.

Simone schreef de TIBtool ‘Arrangeer samen’ (2015 / 4e druk) en ‘Meester in de klas’ (2018 / 4e druk).

Nieuw zijn de TIBtools: 'WUG - een beter OT voor leerkracht en leerling' (2021) en 'Handelingsgericht arrangeren voor gevorderden' (2021).