Nicolette Simons en Marcel Peters - Werk doelgericht vanuit je schoolambitie

Steeds meer basisscholen gaan werken vanuit leerlijnen en/of doelen om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vraagt gedegen kennis van vakspecifieke leerlijnen en een sterke organisatiestructuur. Keer op keer blijkt dat de basis stevig op orde moet zijn om welke ontwikkeling dan ook door te kunnen maken.

In deze bijdrage bieden de auteurs vanuit praktijkervaring en onderbouwde kennis handvatten om scholen beredeneerd doelgericht te laten werken, passend bij de schoolpopulatie, schoolweging en bijhorende schoolambitie. Deze manier van werken heeft zich in de praktijk bewezen om o.a. leerlingresultaten omhoog te krijgen.

 

Marcel Peters en Nicolette Simons zijn werkzaam als onderwijsadviseurs met een specialisme in didactisch handelen (o.a. rekenspecialisten) en doelgericht werken. Zij vertalen de theorie naadloos naar de praktijk door hun achtergrond als onderwijskundige, leerkracht en directeur in het basisonderwijs. Als duo begeleiden zij veel basisscholen in verbetertrajecten.