Stefan Stoeken - Het belang en de kracht van het werken met werkvormen

Vanuit het Groot werkvormen boek

HERKEN JE DIT?
Leerlingen of misschien wel collega’s die tijdens presentaties in slaap vallen of wegdromen, een discussie in de klas of het team die niets concreets oplevert, een leraar die merkt dat leerlingen maar weinig van zijn les oppikken, leerlingen die met andere dingen dan de les bezig zijn, steeds dezelfde leerlingen die antwoord op de vragen geven…. Deze en nog talloze andere situaties kunnen aanleiding zijn om na te denken over de aanpak die je gebruikt in de klas, in een teamvergadering of tijdens een sparsessie met collega's. 

HET BESTE RESULTAAT
Onderwijs en leersituaties kunnen leuker, positiever én met meer effect!  Vaak zit dit niet in de inhoud maar in de manier waarop. Oftewel, de gekozen werkvorm. De ervaring leert dat uitbreiding van het repertoire aan werkvormen zelfs de meest ervaren leerkrachten en IB'ers energie en inspiratie geeft. Goed gekozen en toegepaste werkvormen leidt tot aanzienlijke vergroting van effectiviteit en plezier voor zowel leerkrachten, IB’ers en vele andere onderwijsprofessionals.

WAAROM WERKVORMEN?
Wat zijn werkvormen en wat levert het op als je meer nadenkt over de vorm waarin je kennis overdraagt, een onderwerp bespreekt of tot besluiten wilt komen? Met een werkvorm bedoelen we de aanpak die iemand in een les, training, workshop, maar ook in een overleg of vergadering, kiest om een bepaalde inhoud over te brengen (Dirkse & Talen, 2007). Het belang van het bewust kiezen van werkvormen en het gunstige effect daarvan op leren en ontwikkelen werd in de jaren negentig al onderkend (Kessels & Smit, 1995; Oomkes, 1995). Inmiddels weten we dat actief deelnemen niet alleen gunstig is voor onderwijssituaties, maar ook voor elk ander overleg.

Inspiratieworkshop
Het zelf ervaren geeft extra inspiratie en houvast voor de praktijk. Na deze workshop ga je vol energie en inspiratie terug naar je eigen praktijk. In deze workshop vul je als IB'er jouw rugzak met nieuwe werkvormen, wissel je ervaringen en ideeën uit met andere IB'ers en kan je werken aan een eigen casus waardoor in de weken na de workshop direct effect te zien is op de werkvloer.

De inspiratieworkshop werkvormen levert het volgende op:
 - Jouw repertoire op het gebied van werkvormen is vergroot;
 - Je krijgt vele praktische inzichten.
 - Je weet hoe je een keuze maakt uit de veelheid aan werkvormen die er zijn;
 - Je hebt gevoel voor de vraag welke werkvormen geschikt zijn voor welk doel en welke doelgroep;
 - Je raakt (verder) bekend met het onderwijskundige principe achter het inzetten van werkvormen.

Kortom:
Je haalt na deze workshop meer uit bijeenkomsten, lessen en vergaderingen!

Stefan Stoeken

Na een flink aantal jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, zoals in de Schilderwijk, binnen het MBO, werkte Stefan Stoeken bij het trainingsbureau wat achter de groot werkvormen boeken hangt.
Via workshops, bijeenkomsten en gastlessen deelt hij graag zijn kennis en ervaringen op het gebied van het werken met werkvormen.

Waar Stefan ook wekelijks en dagelijks met diverse groepen werkt, en zich actief bezighoudt met het leren en ontwikkelen binnen vele schoolorganisaties, staat hij zelf ook nog voor de klas en is hij betrokken bij de opleiding tot onderwijsassistent van het MBO Rijnland.