Vivian van Alem: De IB’er als kwaliteitscoördinator: welke rol past?

De focus van de IB’er is op veel scholen verschoven van (alleen) de zorg en begeleiding van leerlingen, naar (ook) de ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. Veel IB’ers hebben een coördinerende rol gekregen in het bewaken van de onderwijskwaliteit, het delen van kennis en het samen met het team onderzoeken van ontwikkelingen binnen de school. Hoe je als IB’er je rol als kwaliteitscoördinator invult, wordt mede bepaald door de onderwijsvisie en specifieke context van de school waar je werkt. Maar ook door jouw eigen talenten, valkuilen en ontwikkelbehoeften. In deze sessie staan verschillende rolinvullingen van de IB’er als kwaliteitscoördinator centraal, en krijg je handvatten om te onderzoeken welke rol bij jou past.

Vivian van Alem werkt als adviseur en procesbegeleider samen met scholen en schoolbesturen aan het versterken van hun onderwijskwaliteit. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift Intern Begeleiders (TIB) en schreef in 2022 het handboek ‘Wegwijzer voor de intern begeleider’.