Wijnand Gijzen - Goepsplanloos werken en het nieuwe onderwijsresultatenmodel

Tijdens deze thinkshop legt Wijnand Gijzen uit hoe het nieuwe onderwijsresultatenmodel en groepsplanloos werken zich met elkaar verbinden. Hoe stuur je met je team op de gewenste eindopbrengsten op een wijze die behapbaar en betekenisvol is? Dat doe je op drie manieren: door de keuze van de schoolambities, door de focus op sets met cruciale leerdoelen en door het gebruik van het curvemodel in de leerjaren (5), 6, 7 en 8.

Een onderdeel van het nieuwe onderwijsresultatenmodel is de schoolweging, een getal dat direct samenhangt met de tussenopbrengsten. Door deze samenhang kun je hierdoor op vrij eenvoudige wijze je schoolambities vaststellen. Met de ambities in het vizier kun je op teamniveau afspreken wat je gaat doen om ze op een passende manier te realiseren: de didactiek (en de differentiatie). Die afspraken leg je vast in een onderwijsplan. Aanhangsel bij dit onderwijsplan is de keuze voor de halfjaarlijkse sets met cruciale leerdoelen. Elk halfjaar monitort elke leerkracht in hoeverre de leerlingen hier aan voldoen. In de hogere groepen wordt gekeken naar de aantallen leerlingen die al aan de referentieniveaus voldoen. Dit aantal wordt vergeleken met een norm die is afgeleid van de schoolambities; dit is het curvemodel. 

Groepsplanloos werken wordt gedragen door de halfjaarlijkse schoolbespreking die gaat over twee zaken: hoe voeren we het onderwijsplan als team zo goed mogelijk uit en in welke groepen is daarop een groepsspecifieke aanpassing noodzakelijk? Om de realisatie van de schoolambities en passend onderwijs te monitoren wordt de softwaretool Focus PO gebruikt.

Wijnand Gijzen is auteur van diverse publicaties, waaronder ‘De schoolweging begrepen’ en ‘Groepsplanloos werken in de basisschool’. Hij is medeontwikkelaar van de denk- en werkwijze Opbrengstgericht Passend Onderwijs en de ondersteunende softwaretool Focus PO. Van huis uit is Wijnand leerkracht basisonderwijs en orthopedagoog.